• 3d echo in emmen
  • echo

Veelgestelde vragen

1.Is echografie schadelijk voor mij of mijn kindje?

Na 25 jaar toepassing van echoscopie in de geneeskunde en uit weten-schappelijk onderzoek zijn geen nadelige effecten of bijwerkingen ten gevolge van echoscopie aangetoond. Wel wordt rekening gehouden met beperkt gebruik van Doppler -techniek in de prille zwangerschap, daar deze een lichte temperatuurstijging zou kunnen veroorzaken.

2.Wat kan ik verwachten als ik een echo laat maken?

In alle rust en in een ontspannen sfeer wordt een echo gemaakt. U kunt de beelden op een monitor volgen en deze worden door een deskundig echoscopist voorzien van uitgebreide toelichting. Tijdens de echo wordt van de mooiste beelden een foto gemaakt. Deze krijgt u na afloop direct mee. Ook kun u alle beelden op een DVD meekrijgen. Dit is inbegrepen bij de Kort maar Krachtig Echo, Uitgebreide Echo en Exclusieve Echo.

3.Hoeveel kost het maken van een echo?

Klik op Prijzen voor een volledig overzicht van de mogelijkheden.

4.Wordt er naar de gezondheid van mijn kindje gekeken?

Hoewel het om een niet-medische echo gaat die voor u een plezier moet zijn, wordt er ook gekeken naar, en uitleg gegeven over de groei van de baby. Het uitgangspunt van de echo is echter het kindje zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen, zodat er voor u herkenbare plaatjes gemaakt worden. De ligging van het kindje is bepalend voor wat in beeld gebracht kan worden.

5.Wat gebeurt er als er een afwijking wordt geconstateerd?

IN vision zal, wanneer bij toeval een afwijking wordt geconstateerd, samen met u bepalen of er contact moet worden opgenomen met uw verloskundige of gynaecoloog.. Deze wordt over de echografische bevindingen geïnformeerd, zodat deze met die informatie het verdere beleid kan bepalen.

6.Hoeveel personen mogen er bij de echo zijn?

U bepaalt zelf wie en hoeveel mensen er bij de echo aanwezig zijn.

7.Wanneer kan ik een 3D echo laten maken?

Om een goede 3-D foto te maken is het van belang dat: - uw kind in de juiste positie ligt - een ruime hoeveelheid vruchtwater rond het kindje aanwezig is - en het voldoende "babyspek" heeft. Als u de gelaatstrekken van uw kind wilt zien is het aan te bevelen de echo tussen de 24 en 30 weken te laten maken. Later kan ook, maar dan is de kans groter dat het kind al zo groot is dat het met het gezicht tegen de baarmoederwand aanligt. De kans van slagen is daardoor wat kleiner. Als u uw kind in z’n geheel wilt zien kunnen prachtige foto’s gemaakt worden omstreeks de 17e zwangerschapsweek. De gelaats-trekken zijn dan natuurlijk nog niet geheel ontwikkeld.

8.Ik wil het geslacht van mijn kindje graag weten, kan dat?


Voor aanvang van de echo vraagt de echoscopist of u het geslacht wel of niet wilt weten. Alleen op verzoek van de ouders wordt gekeken of het een jongetje of een meisje is. Het geslacht is vanaf  16+4 weken met grote zekerheid vast te stellen.

9.Op welk moment in mijn zwangerschap moet ik de echo laten maken?

De mooiste periode voor een 3/4D echo is tussen de 25 en 30 weken. Natuurlijk zijn mooie plaatjes ook afhankelijk van de ligging en de beweeglijkheid van het kindje tijdens de echo. Ook is de hoeveelheid vruchtwater een belangrijke factor. De 3/4D techniek kunnen we in alle fasen van de zwangerschap toepassen. Wat kun je van een echo verwachten:

• van 6 tot circa 11 weken : de grootte van de vrucht en of het hartje klopt
• van 12 tot circa 22 weken is het kindje veelal nog in z’n geheel op een beeld te zien.
• vanaf 22 weken kan vaak wat gedetailleerdere informatie gegeven worden omdat het kindje dan groter is.

Traditionele echo

Traditionele echo

Echo met bewegende beelden